0
0
Przykład
» Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu
Postanowienia ogólne
 • Sklep internetowy LUX KUCHNIE, działający pod adresem www.luxkuchnie.pl, prowadzony jest przez firmę “ION” Marcin Kościelniak, z siedzibą w Rabie Wyżnej,       
 • Raba Wyżna 378A, 34-721 Raba Wyżna, NIP 735-27-22-581, REGON 123-228-713. Sklep internetowy o którym mowa zwany dalej będzie Sklepem
 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.luxkuchnie.pl jak również za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.
 • Niniejszym regulamin stosuje się odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Stosowanie określenia, w dalszej części regulaminu, Sklep ma zastosowanie tak do domeny internetowej Sklepu jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.
 • Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Większość produktów i ile nie wszystkie są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W zakresie uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się w formie elektronicznej ze Sklepem.
 • Większość spośród prezentowanych w Sklepie produktów jest objęta gwarancją. W wypadku gdy dany produkt nie jest objęty gwarancją informacja znajduje się w opisie produktu. 
 • Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), doręczany Kupującemu po otrzymaniu przez niego towaru.
 
Składanie zamówień i płatności
Zamówienia można składać poprzez:

a) koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,
b) e-mail, wysyłając zamówienie na adres: sklep@luxkuchnie.pl
c) telefonicznie, na numer telefonu 502-406-919
 1. Zamówienia w formie elektronicznej (1a, 1b) mogą być składane przez całą dobę. Zamówienie telefoniczne mogą być składane w godzinach 9:00 – 20:00 w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 2. W wypadku zamówień telefonicznych Zamawiający wymagane jest potwierdzenie zamówienia przez Kupującego w formie SMS lub e-mail.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu  jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do Sklepu - poprzez kliknięcie właściwej opcji.
 4.  Złożone zamówienie stanowi o istotnych postanowieniach zawieranej umowy.  W zależności od wybranej formy płatności może ona stanowić podstawę dla Kupującego do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar. Numer rachunku wykazany jest na stronie Sklepu w zakładce „KONTAKT”.
 5. Rozpoczęcie faktycznej realizacji zamówienia niezależnie od przesłanego potwierdzenia rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia:
 7.      - w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia,
 8.      - jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
 9.      - jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa.
 10. Sklep zastrzega sobie nadto, że w terminie 5 dni roboczych może odstąpić od wykonania zamówienia bez podania przyczyny.
 11. Do czasu potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy.
 12. W wypadkach opisanych w pkt. 7 i 8 wszelka uregulowana należność na rzecz Sklepu podlega w całości zwrotowi. W razie odstąpienia od umowy po zaksięgowaniu zaliczki, uregulowana na rzecz Sklepu wpłata przepada.
 13. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena ta wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.
 14. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności.
 15. W zależności od rodzaju towaru możliwe są następujące formy płatności:
- przelew bankowy,
- RATY
- gotówka  – przy odbiorze przez Kupującego.
 1. Dla każdej płatności wymagana jest zaliczka w wysokości 10% wartości zamówienia, nie mniej jednak niż 200,00 złotych.
 2. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 3. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na specyfikę produktu, jako wykonywanego na indywidualne zamówienie, rzeczywiste parametry produktu mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, drewna, płyty laminowanej, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty
 4. graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.
Koszt i czas dostawy
 1. Sklep dostarcza zamówione towary transportem własnym lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego, przy czym sposób transportu o ile nie umożliwiono opcji wyboru w Sklepie, pozostaje w wyłącznej decyzyjności Sklepu. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem Raba Wyżna 378A, Raba Wyżna 34-721 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W takim przypadku prosimy o uprzednie uzgodnienie ze Sklepem terminu jego odbioru.
 2. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Możliwe jest również, w zależności od konkretnego produktu, iż cena transportu pokrywana będzie przez Sklep.
 3. Koszt transportu doliczany wskazany jest w zakładce Transport lub wyraźnie wskazany w opisie produktu i uwzględniany odpowiednio w osobnej pozycji na dokumencie sprzedaży.  Koszt dostawy dotyczy przesyłek krajowych i nie obejmuje usługi wniesienia towaru.
 4. Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym. Dostawa możliwa jest do następujących krajów: Czechy, Niemcy, Holandia, Austria, Słowacja, Belgia. Wysyłka towaru poza terytorium RP odbywa się wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej wpłaty zaliczki zgodnie z pkt. 14.
 5. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych, nie mniej w wypadku nie wskazania terminu realizacji uważa się, że czas ten określono na 20 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronie Sklepu, Sklep skontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku chęci dalszej realizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest przesłać stosowną informację do Sklepu, co najmniej w formie e-mail. Przewidywany średni czas realizacji to 7 do 28 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy ION.
 6. Przed wysyłką towaru Sklep skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia szczegółowego terminu realizacji zlecenia.
 
Dostawa towaru, zwroty oraz reklamacje
 1. Przy odbiorze towaru – w obecności kierowcy, a przy dostawie przez kuriera - w obecności kuriera, prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, w szczególności o sprawdzenie czy towar zgodny jest ze złożonym zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności, jak również w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka), celem wyjaśnienia sprawy, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sklepem pod numerem tel. 502-406-919. Stosowną informację należy przesłać również drogą elektroniczną (e-mail).
 2. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie szczegóły tych uszkodzeń należy opisać w protokole sporządzonym z kurierem. Sklep zleci niezwłocznie odbiór uszkodzonego towaru od Kupującego i wdroży dalszą procedurę mająca na celu wyjaśnienie sprawy.
 3. W przypadku reklamacji gwarancyjnej towaru, Kupujący proszony jest o przesłanie zgłoszenia reklamacji wraz z dowodem sprzedaży na adres siedziby sprzedawcy: ION Raba Wyżna 378A, 34-721 Raba Wyżna. W zgłoszeniu reklamacji gwarancyjnej towaru prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę Kupującego oraz opisać przedmiot reklamacji, a także załączyć dokumentację fotograficzną. Sklep niezwłocznie przekaże powyższe zgłoszenie do gwaranta uruchamiając procedurę mającą na celu wyjaśnienie sprawy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem, do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego. W przypadku innych reklamacji procedura wygląda analogicznie.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – Kupujący, będący Konsumentem w świetle art. 22¹ kodeksu cywilnego, ma nadto prawo do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania towaru poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku prosimy dołączyć otrzymany dokument sprzedaży. Po odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotowi podlega towar pełnowartościowy i nie noszący znamion używania. Z uwagi na specyfikę towaru produkt podlega zwrotowi wyłącznie w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bez wyraźnych uszkodzeń (rozdarć, pęknięć, wgnieceń, rys itp.), kompletny oraz posiadający parametry techniczne właściwe dla danego towaru. Rozliczenie finansowe z Kupującym nastąpi w takiej formie w jakiej była dokonana płatność.
 5. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.
 6. Sklep oświadcza, że większość sprzedawanych przez niego produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie, a ich produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i opłaceniu zaliczki. Produkty wskazane w sklepie internetowym Sklepu lub wystawione na aukcjach typu allegro, są przykładowymi produktami, a rozpoczęcie prac dotyczących ich  wykonania odbywa się w momencie zaksięgowania zaliczki przez Sklep. W związku z tym zamówione produkty mogą, jako świadczenia o charakterze indywidualnym, nie podlegać zwrotowi. W wypadku gdy produkt nie ma charakteru indywidualnego, tzn. został już wyprodukowany i znajduje się na stanie magazynowym Sklepu, stosowna informacja znajduje się w opisie produktu. W celu pozyskania informacji czy dany produkt ma charakter indywidualnego i tym samym czy będzie podlegał zwrotowi zgodnie z powołaną wyżej ustawą, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy (Termin dziesięciodniowy odstąpienia od umowy, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – liczony od dnia jej zawarcia.)
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy,
- usług w zakresie gier hazardowych.
 1. Wskazane w punktach 5 do 7 prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Koszty zwrot towaru zgodnie z zapisami pkt. 5 do 7 ponosi:
- jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Sklepu – Kupujący
- jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Kupującego – Sklep (opłata zostanie doliczona do zwracanej kwoty)
 1. Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres: ION Raba Wyżna 378A, 34-721 Raba Wyżna.  Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek.
 2. Kontakt telefoniczny z Działem Reklamacji: 502-406-919
 Dział reklamacji czynny od poniedziałku - piątku w godzinach: 9:00 - 12:00.
 

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową
 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sklepu o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Klient w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, zobowiązany jest do przesłania zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby na znaczne niedogodności, Sklep na żądanie Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  1. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta. Sklep oświadcza, że możliwe jest pośrednictwo Sklepu w zakresie przekazania reklamacji jak również ewentualne dalsze pośrednictwo w korespondencji.
  2. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego wobec Sklepu w związku z niezgodnością towaru z umową.
  3. W zakresie w którym nie narusza to postanowień pkt. 1 do 5 zastosowanie mają pozostałe zapisy niniejszego regulaminu dotyczące reklamacji.
W przypadku stwierdzenia, że elementy są uszkodzone, nie należy samodzielnie skręcać mebli . W przeciwnym razie reklamacja zostanie automatycznie odrzucona.

Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sklep oraz podmiot będący jego właścicielem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 3. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez operatora płatności on-line na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
 4. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do wysłania paczki oraz informowania kupującego o statusie doręczenia paczki przez firmę kurierską na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 5. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do firm współpracujących ze Sklepem oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez te podmioty w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 6. Kupujący, z chwilą podania adresu e-mail (przy wyrażeniu chęci otrzymywania  newslettera), wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r.  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, przez Meble88 oraz podmioty powiązane bądź też z którymi Sklep zawarł stosowną umowę , na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
 7. W myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych, którym odpowiednio dla
- Sklepu oraz podmiotów powiązanych bądź mających stosowną umowę ze Sklepem (pkt. 1, 2, 5 i 6), jest - ……………………………………. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą …………………………...
- dla płatności elektronicznych (pkt. 3) jest – właściwy operator płatności on-line
- przesyłki (pkt. 4), jest – właściwa firma kurierska.
 1. Istnieje możliwość zgłoszenia braku zgody na umieszczenie danych osobowych w bazach danych, o czym należy poinformować Sklep poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu zamówienia. Zaznacza się, że nie ma możliwości nie wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych we właściwych bazach danych, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 na czas realizacji zlecenia. W wypadku umieszczenia oświadczenia w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte z tych baz danych po zakończeniu realizacji zlecenia, tj. najpóźniej w terminie 14 dni od daty zapłaty bądź dostawy towaru w zależności co nastąpi później.
Postanowienia końcowe
 1. Podane ceny o ile nie zostało ustalone inaczej są kwotami brutto i zawierają należy podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.
 3. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe producentów są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży  właściwych produktów.
 4. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia lub zamówieniu, dla zamówień składanych w formie e-miał, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail
 5. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są: 
 6.     - komputer z dostępem do sieci Internet,
 7.     - aplikacja do przeglądania witryn WWW (przeglądarka www) - rekomendowany Internet Explorer 7.0.
Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie.
 
Przejdź do strony głównej
Do góry